חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4853-01
שם הקורס פרויקט יישומי-תכנון ושוויון מרחבי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' טובה פנסטרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tobiws@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר - גיאוגרפיה , חדר: 202
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין יד אבנר - גיאוגרפיה
חדר 120
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין יד אבנר - גיאוגרפיה
חדר 120
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פרויקט יישומי - תכנון ושוויון מרחבי

פרופ? טובי פנסטר
מתרגלת נוי טלר

הפרויקט יעסוק בנושא אכיפת חוק התכנון והבניה ובעיקר פרק האכיפה שתוקן בסעיף 116 לחוק. אכיפה מתייחסת בעיקר לבנייה ללא אישורים הנחשבת כלא חוקית. הנושאים המרכזיים שיבחנו בפרויקט הם: 1. מהן הסיבות הכלכליות, חברתיות , פוליטיות לבנייה ללא אישור ? 2. באיזו מידה אכן מבוצעת אכיפה כזו בפועל 3. באיזו מידה אכיפה כזו היא שוויונית בין הישובים הערבים והיהודים בישראל.
בפרויקט נתמקד בעיר תל אביב יפו ובשכונות השונות בעיר בהן אותרה בנייה ללא אישור. נתחקה אחרי מקרים ספציפיים של בנייה ללא אישור ואכיפת החוק בכדי להתמודד עם ההיבטים השונים של אכיפת החוק.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסביבת האדם (03491407) אומבוא לתכנון עירוני ואזורי (03491303)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00