חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4853-01
שם הקורס פרויקט יישומי-תכנון ושוויון מרחבי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' טובה פנסטרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tobiws@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 202
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין יד אבנר
חדר 104
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין יד אבנר
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פרויקט יישומי - אוניברסיטת תל אביב : תכנון עם קהילות ? עבר/הווה/עתיד

פרופ' טובי פנסטר
נוי טלר


הפרויקט היישומי בשנהל תשפב יתמקד בעבר /ההווה/ והעתיד של אוניברסיטת תל אביב מנקודת מבט של תכנון עם קהילות. מטרת הקורס: לבחון את ההיסטוריה של המקום, את ההתפתחות התכנונית שלו עד כה ואת התפיסה העתידית של תכנון ופיתוח האוניברסיטה.

לצורך כך, הפרויקט יתמקד בשאלות כמו: מיהם השחקנים העיקריים שדחפו לבניית האוניברסיטה? עיריות? אקדמאים? שילוב? כיצד משתלבת היסטוריה של מקום בתכנון עכשווי ועתידי? כיצד משתלבת היסטוריה ?אחרת? ? איך מתכננים אוניברסיטאות בעולם המערבי? קשר אוניברסיטה ? עיר?
במקביל, נתעמק בנושא תכנון עם קהילות ? עבר/הווה/עתיד באוניברסיטת תל אביב.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסביבת האדם (03491407) אומבוא לתכנון עירוני ואזורי (03491303)


tau logohourglass00:00