חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1100-01
שם הקורס תכנות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה מר רוני קוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronicon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מבוא למדעי המחשב ותכנות.

מטרת הקורס:

לימוד עקרונות בסיסיים במדעי המחשב ובתכנות בעזרת שפת פייתון 3, הקניית חשיבה אלגוריתמית לפתרון בעיות מגוונות, הדגמת אפליקציות מדעיות תוך שימוש בחבילות הרחבה קיימות.

תוכן הקורס:

מבוא למחשבים ולתכנות; תכנות בסיסי בשפת פייתון; אלגוריתמים לחיפוש, מיון וניתוח זמן ריצה; פעולות קלט פלט; טיפול בשגיאות זמן ריצה; תכנות מונחה עצמים; עיבוד נתונים; כלים לחישוב מדעי;

** החל משנת הלימודים התשע"ט ייעשה שימוש במהלך הקורס בשפת פייתון 3 ובחבילות ההרחבה המדעיות שלה **


טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00