חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1100-02
שם הקורס תכנות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מבוא למדעי המחשב ותכנות.

מטרת הקורס:

לימוד עקרונות בסיסיים במדעי המחשב ובתכנות בעזרת שפת פייתון 3, הקניית חשיבה אלגוריתמית לפתרון בעיות מגוונות, הדגמת אפליקציות מדעיות תוך שימוש בחבילות הרחבה קיימות.

תוכן הקורס:

מבוא למחשבים ולתכנות; תכנות בסיסי בשפת פייתון; אלגוריתמים לחיפוש, מיון וניתוח זמן ריצה; פעולות קלט פלט; טיפול בשגיאות זמן ריצה; תכנות מונחה עצמים; עיבוד נתונים; כלים לחישוב מדעי;

** החל משנת הלימודים התשע"ט ייעשה שימוש במהלך הקורס בשפת פייתון 3 ובחבילות ההרחבה המדעיות שלה **






טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.



tau logohourglass00:00