חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1105-01
שם הקורס כימיה כללית 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר עמית יחזקאל סיטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: amitsitt@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין , חדר: 402
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 15:00-18:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מושגי יסוד: גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, המשוואה הכימית, סטויכיומטריה.

מבנה האטום: הגרעין, איזוטופים, כימיה גרעינית ורדיואקטיביות.

האלקטרונים סביב האטום: מודל בוהר ,ספקטרום אטום המימן, דואליות גל-חלקיק, משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס.

הטבלה המחזורית: אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות היסודות.

מודלים לקשרים כימיים: מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר, תאוריית קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות.

חוקי הגזים: לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.

נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות - כוחות בין מולקולריים, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך, חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית, משוואת קלאוזיוס-קלפירון.

תמיסות ותכונותיהן - חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי.

מוצקים ומבנה גבישי - מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנרגיית יצירה של גביש יוני.

מבוא לתרמודינמיקה:
חום, מערכת וסביבה, תרמוכימיה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה, אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל.

הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00