חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1108-01
שם הקורס מעבדה בכימיה 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' דיאנה גולודניצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: golod@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רב-תחומי הנד , חדר: 117
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 7
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 08:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה
הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית -טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון - חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי - ספקטרופוטומטר, מד-pH
הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110)
קורסים מקבילים
קינטיקה (03511825)


tau logohourglass00:00