חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1109-02
שם הקורס מבוא לכימיה אורגנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 13:00-14:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הכרה של עקרונות בסיסיים בכימיה אורגנית

תאור הקורס: מבנה וקשרים בכימיה אורגנית, נומנקלטורה (מתן שמות), משפחות בסיסיות של חומרים אורגניים, יסודות הראקטיביות האורגנית, המבנה המרחבי של חומרים אורגניים (איזומרים מבניים, קונפורמציוניים וקונפיגורציוניים, כיראליות), אל-איתור, חומצות ובסיסים אורגניים.

הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00