חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1109-90
שם הקורס מבוא לכימיה אורגנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר עומרי מורגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omrymora@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין - כימיה , חדר: 001
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הכרה של עקרונות בסיסיים בכימיה אורגנית

תאור הקורס: מבנה וקשרים בכימיה אורגנית, נומנקלטורה (מתן שמות), משפחות בסיסיות של חומרים אורגניים, יסודות הראקטיביות האורגנית, המבנה המרחבי של חומרים אורגניים (איזומרים מבניים, קונפורמציוניים וקונפיגורציוניים, כיראליות), אל-איתור, חומצות ובסיסים אורגניים.

הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00