שגיאת מערכת: 500D - בסיס הנתונים אינו זמין כעת, נא לנסות מאוחר יותר

ORA-12541: TNS:no listener

05/12/2022 15:34:26תאריך
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspxדף
course=0351110991&year=2021פרמטרים
System.Data.OracleClientמקור התקלה
תוכני/ות
18.232.127.73כתובת מחשב
נא לדווח על התקלה ל-מנהל האתר


©TauTal - Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319.42000;
tau logohourglass00:00