חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1115-01
שם הקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר שלומי ראובניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shlomire@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין , חדר: 307
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 007
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היכרות ראשונית עם הסתברות וסטטיסטיקה. יצירה וביסוס קשר בין חומר הלימוד ותכניות הלימודים לתואר ראשון במדעים.

נושאי הקורס:

1. מבוא. מודלים הסתברותיים. הסתברות מותנית. נוסחת ההסתברות השלמה וחוק בייס. תלות ואי תלות סטטיסטית. קומבינטוריקה.

2. משתנים אקראיים בדידים. פונקציית הסתברות. פונקציות של משתנים אקראיים. ממוצע, שונות ומומנטים. פונקציית הסתברות משותפת. התניה ואי תלות. התפלגות פואסון: דעיכה רדיואקטיבית, מוטציות בדנ"א. התפלגות בולצמן של מערכת בשיווי משקל תרמי. התפלגויות נוספות: אחידה, ברנולי, בינומית, גיאומטרית.

3. משתנים אקראיים כלליים. משתנים אקראיים רציפים ופונקציית צפיפות הסתברות. פונקציית התפלגות מצטברת. משתנים אקראיים מרובים ופונקציית צפיפות הסתברות משותפת. התניה. כלל בייס רציף. התפלגות אקספוננציאלית: תכונת חוסר הזיכרון ודעיכה רדיואקטיבית. התפלגות מקסוול-בולצמן והמהירות האקראית של חלקיק בגז אידיאלי. התפלגות נורמלית ומשפט החלוקה השווה. התפלגויות נוספות: אחידה, גאמה, חי-בריבוע.

4. משתנים אקראיים כלליים (המשך). התפלגויות נגזרות. סכום של משתנים אקראיים בלתי תלויים. הילוך אקראי. קורלציה ושונות משותפת. נוסחת התוחלת השלמה. נוסחת השונות השלמה.

5. חוקי גבול. אי-שוויון מרקוב. אי-שוויון צ'בישב. החוק החלש של המספרים הגדולים. התכנסות בהסתברות. החוק החזק של המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי. גבול של הילוך אקראי והקשר לדיפוזיה.

6. סטטיסטיקה. הערכה פרמטרית קלאסית. אומדי נראות מקסימלית. אמד מוטה ובלטי מוטה. אמידה של ממוצע ושונות של משתנה אקראי. רווחי סמך. רגרסיה לינארית. בדיקת השערות. מובהקות סטטיסטית. מתן דוגמאות העולות ממחקרים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 1ג (03661124) +אלגברה לינארית 1ג (03661130)
קורסים מקבילים
חדו''א 2ג (03661125)


tau logohourglass00:00