חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1810-01
שם הקורס פיסיקה כללית א1'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר נעמי אופנהימרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: naomiopp@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהחמישי 15:00 - 14:00
בניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 404
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין אודיטו. מלמד
חדר 006
אולם מלמד
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין אורנשטיין
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מכניקה קלאסית: אלגברה של וקטורים; קינמטיקה; חוקי ניוטון ודינמיקה; חיכוך (תנועה בנוזל); עבודה; אנרגיה ושימורה; תנע קווי ושימורו - התנגשויות, תנועת טילים ומרכז מאסה של מערכות חלקיקים; תנועה סיבובית - תנע זוויתי ומומנט כוח; גוף צפיד; כבידה; תנועה מחזורית (פשוטה מרוסנת ומאולצת).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00