חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1811-01
שם הקורס מעבדה בפיסיקה א1'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר יואב לחיניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lahini@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 414
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 13:00-17:00
בניין קפלון
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. רשימת הניסויים לסמסטר א': ניסוי פתיחה בנפילה חופשית, תנועה הרמונית, חיכוך ואנרגיה, חום כמוס, אופטיקה גיאומטרית, צמיגות, מעגלים חשמליים.

טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00