חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1812-02
שם הקורס פיסיקה כללית א2'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 09:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית - חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.


טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיסיקה כללית א1' (03511810)


tau logohourglass00:00