חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2206-02
שם הקורס קוונטים וקשר כימי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקדמה ראשונית למכניקת הקוונטים ושימושיה בכימיה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 1ג (03661130) +פיזיקה כללית ב'1 (03512803) +תרמודינמיקה (03512202) אואלגברה לינארית 1ג (03661130) +מבוא לגלים (03512510) +תרמודינמיקה (03512202) אותרמודינמיקה (03512202) +אלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) אואלגברה לינארית 1א (03661111) +תרמודינמיקה (03512202) אותרמודינמיקה (03512202) +אלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) +גלים אור ואופטיקה (03212102) אותרמודינמיקה (03512202) +מבוא מתמטי 2 לחומרים כימי (05811118) +מבוא לגלים (05812191)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00