חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2206-02
שם הקורס קוונטים וקשר כימי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקדמה ראשונית למכניקת הקוונטים ושימושיה בכימיה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +תרמודינמיקה (03512202) +פיסיקה כללית ב'1 (03512803) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) +חדו''א 1ג (03661124) +מעבדה בפיסיקה ב1' (03512804) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +תרמודינמיקה (03512202) +מבוא לגלים (03512510) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +חדו''א 2א (03661102) +פיסיקה כללית א2' (03511812) +תרמודינמיקה (03512202) +אלגברה לינארית 2א (03661112) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +הסתברות וסטטיסטיקה (03211836) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839) +פיסיקה כללית א2' (03511812) +תרמודינמיקה (03512202) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +מבוא לגלים (05812191) +חדו''א 1ב' למכנית וחומרים (05091646) +מבוא מתמטי 2 לחומרים כימי (05811118) +תרמודינמיקה (03512202) +אופקים במדעי ההנד' של חומ (05811112)


tau logohourglass00:00