חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2210-03
שם הקורס מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' גיל מרקוביץצרו קשר
מרצה פרופ' שר לי קר פליישרצרו קשר
מרצה ד"ר אבנר פליישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gilmar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רב-תחומי הנד , חדר: 207
צור קשר דוא"ל: sharlyf@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין , חדר: 209
צור קשר דוא"ל: avnerfleisch@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רב-תחומי הנד , חדר: 206
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-12:00
בניין אורנשטיין
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינאמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:


תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיוטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 2ג (03661125) +קינטיקה (03511825) +כימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +תרמודינמיקה (03512202) +פיסיקה כללית ב'1 (03512803) אופיסיקה כללית א2' (03511812) +מעבדה בכימיה 1 (03511108) +קינטיקה (03511825) +חדו''א 1א (03661101) +אלגברה לינארית 2א (03661112) +תרמודינמיקה (03512202) +מעבדה בפיסיקה א1' (03511811) אופיסיקה כללית א2' (03511812) +מעבדה בכימיה 1 (03511108) +קינטיקה (03511825) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839) +פיסיקה כללית א1' (03511810) +תרמודינמיקה (03512202) +מעבדה בפיסיקה א1' (03511811) אומעבדה בפיזיקה א 2 (03211112) +גלים אור ואופטיקה (03212102) +תרמודינמיקה (03512202) +מעבדה בכימיה 1 (03511108) +חדו''א 1א לפיזיקאים (03661100) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 (03211838) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839)


tau logohourglass00:00