חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2510-01
שם הקורס מבוא לגלים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר אבנר פליישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avnerfleisch@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהראשון 19:00 - 18:00
בניין: רב-תחומי הנד , חדר: 214
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

גלי אור, משוואות הגלים ללא דיספרסיה, פתרונות המשוואה, עקרון הסופרפוזיציה, גל מונוכרומטי ופוליכרומטי, חבילות גלים, טורי פורייה, אינטגרל פורייה והתמרת פורייה, התמרת פורייה במספר מימדים, תדירויות מרחביות, משוואות פרנל להחזרה והעברה, התאבכות ועקיפה, משוואת הויגנס-פרנל, קיטוב, משוואת הגלים עם דיספרסיה, גלי חומר: דואליות חלקיק-גל, משוואת שרדינגר.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיסיקה כללית א1' (03511810) +פיסיקה כללית א2' (03511812)


tau logohourglass00:00