חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2510-02
שם הקורס מבוא לגלים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 09:00-10:00
בניין אורנשטיין
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא פיתוח הבנה של מערכות גליות, המסגרת המתמטית לתיאור של מערכות כאלו והכרת תכונות כלליות של גלים, כבסיס למכניקת קוונטים ואופטיקה.
במסגרת הקורס ילמדו הנושאים הבאים: תנודות של אוסצילטור הרמוני, אוצילטורים מצומדים ואופני תנודה עצמיים, משוואת הגלים ופתרונותיה, החזרה והעברה של גלים, גלים במערכות דיסקרטיות, מצבי קיטוב, התאבכות ועקיפה, אפקט דופלר בגלי קול, גלים אלקטרומגנטים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיסיקה כללית א1' (03511810) +פיסיקה כללית א2' (03511812)


tau logohourglass00:00