חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2803-02
שם הקורס פיסיקה כללית ב'1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין רב-תחומי הנד
חדר 315
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מדע הכימיה מבוסס על מכניקה קוונטית, בה האופי הגלי של חלקיקי חומר - אלקטרונים ויונים - הוא מושג יסוד הכרחי. כדי שהסטודנטים יוכלו להתמודד עם המורכבות - המתמטית והתפישתית - של הדואליות בין גל לחלקיק, עליהם לפתח הבנה של תכונות של גלים במערכות מוכרות יותר. בנוסף לכך, הנטייה הטבעית של מדענים היא לנסות להבין באופן מדעי גם את התופעות היום-יומיות שאנו רואים סביבנו. גלים הם אחת התופעות השכיחות ביותר - אור, קול, גלי מים, רעידות אדמה, וכו? - ועם זאת בעלות מאפיינים מוזרים או מפתיעים שהסברם דורש הבנה מדעית. קורס זה נועד להשיג את שתי המטרות הללו.

נושאי הקורס:


תנודות חופשיות של מערכות פשוטות
תנודות חופשיות של מערכות בעלות מספר רב של דרגות חופש
תנודות מאולצות
גלים נעים
החזרה
מודולציות, פולסים וחבילות גלים
גלים בשני ממדים ובשלושה ממדים
קיטוב
גלים אלקטרומגנטיים
עקיפה והתאבכותלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיסיקה כללית א1' (03511810) +פיסיקה כללית א2' (03511812) +חדו''א 1ג (03661124) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130)
קורסים מקבילים
מעבדה בפיסיקה ב1' (03512804)


tau logohourglass00:00