חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2820-02
שם הקורס ביוכימיה לכימאים (תש"ף)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין אורנשטיין
חדר 111
הלימודים מתקיימים כל שבועיים
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חלבונים: מבנה ותפקוד, חלבוני ממברנה;
אנזימים: מבנה, פעילות, מעכבים, קו-פקטורים;
מטבוליזם: העברת סיגנלים, סוכרים, ביו-אנרגטיקה, גליקוליזה וגלוקוניאוגנזה, מעגל קרבס, שרשרת מעבר האלקטרונים ויצירת ATP, מטבוליזם של גליקוגן.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לביולוגיה לכימאים (03005031) +כימיה אורגנית 1 (03512304)
קורסים מקבילים
כימיה אורגנית 2 (03512305)


tau logohourglass00:00