חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2826-01
שם הקורס קריאה מודרכת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה קריאה מודרכת
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס הניתן לתלמידי המסלול המחקרי במתווה של סדרת מפגשים עם חברי הסגל בבית הספר לכימיה. בכל שנה יצוות הסטודנט/ית לחבר/ת סגל לצורך לימוד משותף של מאמר / פרק מספר העוסק בתחום מחקר עכשווי הקשור למנחה/ת הקורס. בסיום הקורס יתקיים מפגש עם כל תלמידי המסלול וכל אחד/ת יציג בקצרה את הנושא אותו למד. הקורס / סדרת המפגשים נמשכים על פני סמסטר אחד (לבחירת הסטודנטים)

מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00