חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3108-01
שם הקורס סימטריה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' גיא כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gcohen@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין - כימיה , חדר: 404 א
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מהי בעצם סימטריה? כיצד אפשר להיעזר בה כדי לפתור בעיות מדעיות? הקורס עוסק בשאלות אלו, ומהווה מבוא לשימושים של תורת החבורות בכימיה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםקוונטים וקשר כימי (03512206) +חדו''א 1ג (03661124) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) +מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (03511115) אוקוונטים וקשר כימי (03512206) +סטטיסטיקה (04551806) +חדו''א 1ג (03661124) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) אוקוונטים וקשר כימי (03512206) +חדו''א 1א לפיזיקה (03661100) +מבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +אלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) אוקוונטים וקשר כימי (03512206) +חדו''א 1א (03661101) +אלגברה לינארית 1א (03661111) +חדו''א 2א (03661102) אוקוונטים וקשר כימי (03512206) +מבוא מתמטי 1 לחומרים כימ (05811117) +חדו''א 1ב' למכנית וחומרים (05091646) +מבוא מתמטי 2 לחומרים כימי (05811118) +מבוא להסת' וסטטיסטיקה (05092805) אוקוונטים וקשר כימי (03512206) +חדו''א 1ג (03661124) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00