חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3114-01
שם הקורס נושאים בכימיה סביבתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' סרגיי צ'סקיסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: cheskis@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גולדשלגר - רב תחומי , חדר: 208
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 17:00-19:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 110
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

? כימיה של אטמוספרה וזיהום אוויר
? כימיה של סטרטוספרה, חורי האוזון
? הכימיה של זיהום אוויר קרקעי
? בעירה כמקור לזיהום אוויר
? קינטיקה כימית של בעירה
? מנגנונים של היווצרות NOx
? אנרגיה ושינוי אקלים
? האפקט החממה והתחממות כדור הארץ
? דלקים ביולוגיים ודלקים חלופיים אחרים
? אנרגיה גרעינית
ביבליוגרפיה:
Colin Baird, Michael Cann, Environmental Chemistry 5th Ed.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00