חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3206-02
שם הקורס מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' גיל מרקוביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gilmar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רב-תחומי הנד , חדר: 207
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 6
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 13:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס להציג שיטות מחקר ניסוייות מתקדמות בתחום הכמיה הפיסיקלית. המכשור אשר ישרת את תלמידי הקורס הינו מכשור מתקדם, המשרת גם את חוקרי בית הספר לכימיה, במעבדותיהם או במרכזי מחקר אוניברסיטאיים. המעבדה כוללת שלושה ניסויים הנערכים בשלוש פגישות שבועיות. כל נסוי מציג שטח מחקרי אחר: בהתאם לזמינות המעבדה יוכלו התלמידים לבחור את הניסויים המועדפים עליהם.
רשימת הניסויים: מהלכים אקראיים (ניסוי עיוני); ספקטרוסקופיה של מולקולה בודדת; NMR; ספקטרוסקופית ראמן; מגעי נקודה אטומיים; שכבות Langmuir Blodgett ; מיקרוסקופ כח אטומי; ספירת פוטונים בודדים (מדידת זמני חיים קרינתיים של מולקולות); דיפוזיה של חלקיקים.

מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמעבדה בכימיה פיסיקלית 1 (03512210) +תרמודינמיקה (03512202) +קוונטים וקשר כימי (03512206) +קינטיקה (03511825) +תרמודינמיקה סטטיסטית (03513209)


tau logohourglass00:00