חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3207-02
שם הקורס יסודות התהודה המגנטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-13:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הכרת הבסיס הקלאסי (משוואות בלוך) והקוונטי (משוואות ליוביל התלויות בזמן ומטריצת הצפיפות) של תהודה מגנטית גרעינית ואלקטרונית.
עיבוד אותות (טרנפורם פוריה ופונקציות חלון).
לימוד האינטראקציות הדומיננטיות בתהודה מגנטית - היסט כימי, אינטראקציה סקלרית, אינטראקציה דיפולרית, אינטראקציה קוואדרופולרית.
הבנה ואנליזה של סדרות פולסים במימד אחד, בשני מימדים ויותר באמצעות פורמליזם אופרטורים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתרמודינמיקה (03512202) +קוונטים וקשר כימי (03512206) +קינטיקה (03511825)


tau logohourglass00:00