חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3208-03
שם הקורס מבוא לספקטרוסקופיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-17:00
בניין אורנשטיין
חדר 111
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הכרה ראשונית של ספקטרוסקופיה באמצעות ספקטרוסקופית IR ו- Ramanהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםקוונטים וקשר כימי (03512206)


tau logohourglass00:00