חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3209-01
שם הקורס תרמודינמיקה סטטיסטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' יעל רוכמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: roichman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין - כימיה , חדר: 310
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


ההקשר של תרמודינמיקה סטטיסטית
תזכורות: עקרונות התרמודינמיקה, עקרונות הסתברות וסטטיסטיקה
הנחות היסוד של המכניקה הסטטיסטית, צברים סטטיסטיים
צבר מיקרו-קנוני: ספירת מצבים, אנטרופיה
צבר קנוני: התפלגות בולצמן, פונקצית חלוקה קנונית, אנרגיה חופשית של הלמהולץ
פלקטואציות, שקילות צברים
גזים אידיאליים לא מנוונים: גז מונואטומי, גז מולקולרי
תרמודינמיקה סטטיסטית קלאסית: מרחב הפאזה, עקרון החלוקה השווה, גז אידיאלי קלאסי, התפלגות מקסוול-בולצמן
גז לא אידיאלי: מקדם ויריאלי שני, משוואת המצב של ון דר ואלס
קורלציות בנוזלים
צבר גרנד-קנוני: התפלגות גיבס, פונקצית חלוקה גרנד-קנונית
גזים אידיאליים מנוונים: התפלגויות פרמי-דיראק ובוזה-איינשטיין, צפיפות המצבים
גז אידיאלי פרמיוני
גז אידיאלי בוזוני, התעבות בוזה-איינשטייןלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתרמודינמיקה (03512202) +קוונטים וקשר כימי (03512206) +Kinetics (03511825)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00