חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3217-01
שם הקורס מבוא לתורת המצב המוצק
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' יובל אבנשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: uv@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין - כימיה , חדר: 312
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


מבנה וסימטריה של גבישים - שריגי Bravais, שריג הופכי, איזור ברילואין, פיזור קרינה מגבישים, גורם המבנה
תאחיזה (קוהזיה) של גבישים: גבישים מולקולריים, יוניים, קו-וולנטיים, מתכתיים
תנודות בגביש: ספקטרום פונונים, תרמודינמיקה של גבישים, מודל דביי, יציבות גבישים
אלקטרונים בגביש: גז אלקטרונים קלסי, גז אלקטרונים קוונטי, אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי, משפט בלוך, פסי אנרגיה, מודל קרוניג-פני, מודל הקשר החזק, חורים, מוליכים למחצהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתרמודינמיקה (03512202) +קוונטים וקשר כימי (03512206) +קינטיקה (03511825)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00