חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3302-01
שם הקורס כימיה אורגנית מתקדמת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' משה קולצרו קשר
צור קשר דוא"ל: moshekol@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 110
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 11:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הקניית עקרונות סטראוכימיה סטטית ודינמית, קטליזה וסינתזה אסימטרית
סילבוס:
סימטריה: אלמנטים, פעולות, חבורות, ויישומים. יחסים אננטיומריים ודיאסטראומריים, שיטות לאנליזה של תרכובות כירליות, סינתזה סטראוסלקטיבית, קטליזה אסימטרית, אפקטים לא-לינאריים בסינתזה אסימטרית והגברת כירליות, אנליזת קונפורמציות של תרכובות אורגניות שרשרתיות וטבעתיות, האפקט האנומרי, השפעות קונפורמציוניות על פעילות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה אורגנית 1 (03512304) +כימיה אורגנית 2 (03512305)


tau logohourglass00:00