חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3308-01
שם הקורס יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
כימיה
מרצה פרופ' שמואל כרמליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: carmeli@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 112
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יילמדו בקצרה העקרונות הפיזיקליים של:

תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג)

ספקטרוסקופיה אלקטרונית בתחום האולטרא סגול, נפיצה אופטית סיבובית ודיכרואיזם סיבובית

וויברציונית (בתחום האינפרה אדום)

עקרונות היוניזציה והפרגמנטציה של מולקולות אורגניות בתווך הגזית

עיקרו של הקורס מוקדש לשימוש בשיטות הפיזיקליות הנ"ל ובמיוחד תמ"ג חד- ודו-ממדי ומס-ספקטרומטריה בקביעת המבנה של מולקולות אורגניות .טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה אורגנית 1 (03512304) +כימיה אורגנית 2 (03512305)


tau logohourglass00:00