חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3312-04
שם הקורס סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מנחה פרופ' ארקדי ויגלוקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avigal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 217
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 6
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תלמידי תואר ראשון בבית הספר לכימיה משתלבים בפרויקט מחקרי באחת ממעבדות המחקר של בית הספר.
התלמיד יצטרף לאחת מקבוצות המחקר הפעילות בבית הספר ויבצע עבודת מחקר בהנחיית חבר/ת סגל. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים למחקר מדעי עכשווי. בסיום הפרויקט מוגשת עבודה המסכמת את הפעילות המחקרית. הפרויקט נושא 6 נק"ז עם ציון הניתן ע"י חבר/ת הסגל המנחה. סטודנטים במסלול המחקרי מבצעים שני פרויקטי מחקר במהלך התואר.


מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00