חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3332-01
שם הקורס סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 6
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסדנה מתבצעת במעבדות המחקר וכדי להשתתף יש לתאם ולקבל את הסכמת אחד החוקרים בביה"ס לכימיה. בדרך כלל יערך ראיון קבלה קצר.
במסגרת סדנה זו התלמידים ישתלבו במחקר בדרך כלל בהנחיית סטודנט לתואר מתקדם ובליווי המרצה.
בסיום עבודת המחקר התלמיד יגיש עבודה בהיקף של כ - 10 עמודים ובהתאם לדרישות החוקר האחראי.

מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסדנה בכימיה מתקדמת (פרויק (03513312) אוסדנה בכימיה מתק' 2 (03513322)


tau logohourglass00:00