חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3332-02
שם הקורס סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מנחה פרופ' משה קולצרו קשר
צור קשר דוא"ל: moshekol@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שנקר - כימיה , חדר: 110
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 6
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסדנה מתבצעת במעבדות המחקר וכדי להשתתף יש לתאם ולקבל את הסכמת אחד החוקרים בביה"ס לכימיה. בדרך כלל יערך ראיון קבלה קצר.
במסגרת סדנה זו התלמידים ישתלבו במחקר בדרך כלל בהנחיית סטודנט לתואר מתקדם ובליווי המרצה.
בסיום עבודת המחקר התלמיד יגיש עבודה בהיקף של כ ? 10 עמודים ובהתאם לדרישות החוקר האחראי.

מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסדנה בכימיה מתקדמת (פרויק (03513312) אוסדנה בכימיה מתק' 2 (03513322)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00