חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3402-01
שם הקורס שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר אלכסנדר גורדיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gordina@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין , חדר: 108
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 15:00-17:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שיטות הפרדה: כרומטוגרפיה, עקרונות הפרדה כרומטוגרפית, אלוציה, מושג הפלטה התאורטית ויעילות הפרדה, כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC)

גלאים: תכונות גלאים, גבול אבחנה, תחום דינמי לינארי, סלקטיביות, צימוד גלאים למכשור כרומטוגרפי GC ו- HPLC, ותפעול עצמאי כגלאים ניידים בשדה

ספקטרומטרית מסות: סוגי מפרידי מסות, מקורות יונים, צורות הכנסת דוגמה, גלאי יונים ודרכי עיבוד אות וקבלת אינפורמציה כימית. צימוד ספקטרומטר מסות עם כרומטוגרף גאזי וכרומטוגרף נוזלי (GC-MS and LC-MS)

ספקטרוסקופיה אטומית: שיטות להבה, בליעה ופליטה אטומית בלהבה, מנורה בעלת קטודה חלולה, פליטה אטומית מושרית פלזמה (ICP-AE) וספקטרומטרית מסות אטומית (ICP-MS)
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +קינטיקה (03511825) +מעבדה בכימיה 1 (03511108) +פיסיקה כללית א1' (03511810) +מעבדה בפיסיקה א2' (03511813) +מעבדה בפיסיקה א1' (03511811) +פיסיקה כללית א2' (03511812) +מבוא לכימיה אורגנית (03511109) +חדו''א 1ג (03661124) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) +תכנות (03511100)


tau logohourglass00:00