חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3402-01
שם הקורס שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר אלכסנדר גורדיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gordina@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין - כימיה , חדר: 108
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 15:00-17:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שיטות הפרדה: כרומטוגרפיה, עקרונות הפרדה כרומטוגרפית, אלוציה, מושג הפלטה התאורטית ויעילות הפרדה, כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC)

גלאים: תכונות גלאים, גבול אבחנה, תחום דינמי לינארי, סלקטיביות, צימוד גלאים למכשור כרומטוגרפי GC ו- HPLC, ותפעול עצמאי כגלאים ניידים בשדה

ספקטרומטרית מסות: סוגי מפרידי מסות, מקורות יונים, צורות הכנסת דוגמה, גלאי יונים ודרכי עיבוד אות וקבלת אינפורמציה כימית. צימוד ספקטרומטר מסות עם כרומטוגרף גאזי וכרומטוגרף נוזלי (GC-MS and LC-MS)

ספקטרוסקופיה אטומית: שיטות להבה, בליעה ופליטה אטומית בלהבה, מנורה בעלת קטודה חלולה, פליטה אטומית מושרית פלזמה (ICP-AE) וספקטרומטרית מסות אטומית (ICP-MS)
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +Kinetics (03511825) +מעבדה בפיזיקה א' (03511800) +פיזיקה כללית א1' (03511810) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) +מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (03511115) +מעבדה בכימיה 1 (03511108) +אלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) +פיזיקה קלאסית 1 (03211118) +מבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +כימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +מעבדה בפיסיקה א1' (03511811) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) +מבוא לכימיה אורגנית (03511109) +Kinetics (03511825) +כימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +פיזיקה כללית א1' (03511810) +אלגברה לינארית 1א (03661111) +מעבדה בכימיה 1 (03511108) +מבוא לכימיה אורגנית (03511109) +פיזיקה כללית א2' (03511812) +אלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) +מבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +כימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +מעבדה בפיסיקה א1' (03511811) +פיזיקה כללית א1' (03511810) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) +פיזיקה כללית א2' (03511812) +Kinetics (03511825) +מעבדה בפיזיקה א 1 (03211111) +פיזיקה קלאסית 1 (03211118) +אלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) +מבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +כימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +מעבדה בפיזיקה א 2 (03211112) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) +מעבדה בכימיה 1 (03511108) +מבוא לכימיה אורגנית (03511109) +מבוא מתמטי 1 לחומרים כימ (05811117) +פיזיקה (1) (05091826) +כימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +פיזיקה (2) (05091829) +מעבדה בפיזיקה (05091834) +מבוא מתמטי 2 לחומרים כימי (05811118) +Kinetics (03511825) +כימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +פיזיקה כללית א1' (03511810) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) +מעבדה בכימיה 1 (03511108) +מבוא לכימיה אורגנית (03511109) +פיזיקה כללית א2' (03511812)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00