חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3407-01
שם הקורס מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' פרננדו פטולסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: fernando@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני
בניין: אורנשטיין , חדר: 321
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

גז כרומטוגרף עם גלאי יוניזציית להבה ועקרונות הפרדה כרומטוגרפית, כרומטוגרף נוזלי עם גלאי סדרת דיודות, גז כרומטוגרף ספקטרומטר מסות,(GC-MS) בליעה ופליטה אטומית בלהבה ואנליזת אלמנטים.


טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות מתקדמות בכימיה אנלי (03513402) +מעבדה בכימיה פיסיקלית 1 (03512210)


tau logohourglass00:00