חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3407-01
שם הקורס מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' פרננדו פטולסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: fernando@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני
בניין: אורנשטיין - כימיה , חדר: 321
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:00-12:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

גז כרומטוגרף עם גלאי יוניזציית להבה ועקרונות הפרדה כרומטוגרפית, כרומטוגרף נוזלי עם גלאי סדרת דיודות, גז כרומטוגרף ספקטרומטר מסות,(GC-MS) בליעה ופליטה אטומית בלהבה ואנליזת אלמנטים.


הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות מתקדמות בכימיה אנלי (03513402) +מעבדה בכימיה פיזיקלית 1 (03512210)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00