חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3408-01
שם הקורס כימיה אי-אורגנית מתקדמת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' משה קולצרו קשר
צור קשר דוא"ל: moshekol@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 110
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 09:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


סילבוס: המערכה המחזורית: כללים וסטיות בפעילות היסודות. אנליזה על-פי סימטריה של קישור במודל קשר הערכיות ומודל האורביטלים המולקולריים. כימיה קואורדינטיבית של מתכות המעבר, תורת השדה הגבישי ותורת שדה הליגנדה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה אורגנית 1 (03512304) +כימיה אורגנית 2 (03512305)


tau logohourglass00:00