חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3411-01
שם הקורס תולדות הכימיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר ישראל חיים שקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: schek@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין , חדר: 215
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 17:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נעסוק בהבנת התפתחות הכימיה כאחד המדעים הפיזיקליים למן הפרהיסטוריה, דרך הפילוסופיה היוונית, האלכימיה בימי הביניים, המהפכה המדעית של המאות ה-16-18, הולדת הפרדיגמה האטומית בראשית המאה ה-19, פריצות הדרך של סוף המאה ה-19, הבנת מבנה האטום והקשר הכימי ועד הכימיה המודרנית.
נתייחס להתפתחויות ולשינויים פרדיגמטיים במדע ולמחלוקות עליהם, על הרקע הכללי של השינויים הפוליטיים והתרבותיים בתקופות השונות, וכן לזיקה בין המדענים לבין עצמם.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00