חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3816-02
שם הקורס מעבדה בכימיה פיזיקלית 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר אבנר פליישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avnerfleisch@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גולדשלגר - רב תחומי , חדר: 206
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:00-12:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:


תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיוהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתרמודינמיקה (03512202) +קוונטים וקשר כימי (03512206) +מעבדה בכימיה פיזיקלית 1 (03512210) +Kinetics (03511825) אותרמודינמיקה (03512202) +קוונטים 1 (03212103) +מעבדה בכימיה פיזיקלית 1 (03512210) +Kinetics (03511825)
קורסים מקבילים
מבוא לספקטרוסקופיה (03513208)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00