חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-3816-02
שם הקורס מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר אבנר פליישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avnerfleisch@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רב-תחומי הנד , חדר: 206
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:00-12:00
בניין אורנשטיין
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:


תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיוטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתרמודינמיקה (03512202) +קוונטים וקשר כימי (03512206) +מעבדה בכימיה פיסיקלית 1 (03512210) +קינטיקה (03511825)
קורסים מקבילים
מבוא לספקטרוסקופיה (03513208)


tau logohourglass00:00