חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4038-01
שם הקורס חומרי טבע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' שמואל כרמליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: carmeli@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שנקר - כימיה , חדר: 112
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הכרת הקבוצות הביוסינטטיות העיקריות של חומרי טבע, זיהוי אבני הבניין בחומרי טבע והכרת המסלולים הביוסינטטיים בהם מיוצרים חומרי טבע באורגניזמים חיים.

סילבוס:
? מבוא: הגדרת המושגים מטבוליים ראשונים ומשניים, אקולוגיה כימית, פיתוח תרופות מחומרי טבע
? הכרת ארבעת הקבוצות הביוסינטטיות העיקריות וזיהוי אבני הבניין בחומרי טבע
? תהליכים אנזימטיים כלליים המשמשים בביוסינתזה של חומרי טבע: הביוסינתזה של אבני בניין, סינתזה של חומצות שומן, תהליכי חמצון, ותהליכי מתילציה
? הביוסינתזה של פוליקטידים: מטבוליים של חומצה אראכידונית, טטראציקלינים, פוליאתרים, אנטיביוטיקות מקרוציקליות, אפלאטוקסינים פוליקטידים מסוג 3
? הביוסינתזה של טרפנואידים: הביוסינתזה של איזופרן במסלול המוולונטי ובמסלול מתיל אריטריטולי, מונוטרפנים, ססקויטרפנים, דיטרפנים ....
? מטבוליים של חומצה שיקימית: הביוסינתזה של חומצה פרפנית, חומצות אמינו ארומטיות, פוליפנולים, קומרינים וויטמין קי.
? אלקלואידים: מטבוליים של אורניטין, ליזין, פנולאלאנין, וטריפטופן
? פפטידים המסונתזים לא ריבוזומליתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00