חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4038-01
שם הקורס חומרי טבע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' שמואל כרמליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: carmeli@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 112
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הכרת הקבוצות הביוסינטטיות העיקריות של חומרי טבע, זיהוי אבני הבניין בחומרי טבע והכרת המסלולים הביוסינטטיים בהם מיוצרים חומרי טבע באורגניזמים חיים.

סילבוס:
? מבוא: הגדרת המושגים מטבוליים ראשונים ומשניים, אקולוגיה כימית, פיתוח תרופות מחומרי טבע
? הכרת ארבעת הקבוצות הביוסינטטיות העיקריות וזיהוי אבני הבניין בחומרי טבע
? תהליכים אנזימטיים כלליים המשמשים בביוסינתזה של חומרי טבע: הביוסינתזה של אבני בניין, סינתזה של חומצות שומן, תהליכי חמצון, ותהליכי מתילציה
? הביוסינתזה של פוליקטידים: מטבוליים של חומצה אראכידונית, טטראציקלינים, פוליאתרים, אנטיביוטיקות מקרוציקליות, אפלאטוקסינים פוליקטידים מסוג 3
? הביוסינתזה של טרפנואידים: הביוסינתזה של איזופרן במסלול המוולונטי ובמסלול מתיל אריטריטולי, מונוטרפנים, ססקויטרפנים, דיטרפנים ....
? מטבוליים של חומצה שיקימית: הביוסינתזה של חומצה פרפנית, חומצות אמינו ארומטיות, פוליפנולים, קומרינים וויטמין קי.
? אלקלואידים: מטבוליים של אורניטין, ליזין, פנולאלאנין, וטריפטופן
? פפטידים המסונתזים לא ריבוזומליתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00