חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4051-01
שם הקורס אופטיקה ושימושיה במקורות אור ומערכות הדמיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר טל שוורץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: talschwartz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 15:00 - 14:00
בניין: אורנשטיין , חדר: 325

בתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 11:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הקניית הבנה בסיסית באופטיקה הכוללת גישות מקובלות לניתוח ותכנון מערכות אופטיות, התפשטות של אור בחומר ושימושים של מערכות אופטיות פשוטות.

נושאי הקורס:
אופטיקת קרניים ומערכות אופטיות
אינטרפרומטרים ומהודים אופטיים
אופטיקת פורייה - דימות וסינון מרחבי
גלים אלקטרומגנטיים בחומר
סיבים אופטיים
קיטוב וחומרים לא איזוטרופיים
פלזמונים משטחיים
תכונות קוהרנטיות של אורלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות מתמטיות בכימיה (03512512)


tau logohourglass00:00