חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4052-01
שם הקורס נושאים נבחרים בכימיה סינתטית אורגנית וביואורגנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' משה פורטנויצרו קשר
מרצה פרופ' דורון שבתצרו קשר
צור קשר דוא"ל: portnoy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 209
צור קשר דוא"ל: chdoron@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 317
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 09:00-11:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: להכיר לסטודנטים שיטות של כימיה סינתטית אורגנית וביואורגנית אשר כעת אינם מכוסים על ידי קורסים אחרים בתכנית הלימודים של התואר הראשון והשני.

פורמט הקורס: בחלק הראשון של הקורס, המרצים יציגו לסטודנטים מתודולוגיות של סינתזה אורגנית על מצע מוצק וביוקוניוגציה כימית בפורמט הרצאה טיפוסי.
בחלק השני כל סטודנט משתתף יבחר תגובה אורגנית אשר: 1) מועילה סינתטית ונמצאת בשימוש רחב בסינתזה אורגנית/ביואורגנית; 2) אינה כלולה בקורסים בסיסיים בכימיה אורגנית או בקורסים מתקדמים מקבילים. הסטודנט יכין מצגת קצרה על התגובה, אשר תכלול סובסטרטים אופייניים, תנאים, ראגנטים או קטליזטורים, יתרונות, וכמוכן מנגנון, שימוש בסינתזה רב שלבית, אספקטים סטראוכימיים וכי??ו. בנוסף, הסטודנט יכין דף שאלות בית הקשורות לתגובה הנבחרת אך לא מוצגות ישירות במצגת. השאלות יידונו בפגישה הבאה והשתתפות הסטודנטים בפתרונונן תהווה חלק מהציון.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה אורגנית 1 (03512304) +כימיה אורגנית 2 (03512305)


tau logohourglass00:00