חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4107-01
שם הקורס מעבדת פיתוח פורמולציות לאגרוכימיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' רועי אמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: amirroey@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 305
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 13:00-15:00
בניין אורנשטיין
חדר 108
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס המעבדה יתמקד בתכנון ופיתוח פורמולציות של חומרים להגנת הצומח, איפיון התכונות הכימיות והפיזיקליות שלהן, בדיקות יציבות ופעילות ביולוגית.
העבודה תתבצע בקבוצות של 2-3 סטודנטים וכל צוות יקבל מטלת פיתוח שונה אשר תיצרטך לענות לדרישות מסויימות כגון סוג הגידול/מזיק, מדינת היעד, ריכוז, וכו?.
התלמידים יכינו דפי מידע על מנת לתאר את הפורמולציה, דרך הכנתה ותכונותיה.
שני סוגי הפורמולציה שילמדו יהיו suspension concentrate - SC ו emulsifiable concentrate - EC, אשר הינם סוגי פורמולציה חשובים בתעשיה האגרוכימיתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםעקרונות בסיסיים בפורמולצי (03514110)


tau logohourglass00:00