חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4125-01
שם הקורס שיטות וכלים מחשבתיים בכימיה ביולוגית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' מיכה פרידמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mfridman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 318
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך הקורס תילמדנה גישות מחקר עדכניות המשלבות כלים כימיים וביולוגים במטרה ללמוד תהליכים תאיים.
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

הרצאה בכיתה

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00