חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4125-01
שם הקורס שיטות וכלים מחשבתיים בכימיה ביולוגית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' מיכה פרידמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mfridman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 318
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך הקורס תילמדנה גישות מחקר עדכניות המשלבות כלים כימיים וביולוגים במטרה ללמוד תהליכים תאיים.
טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

הרצאה בכיתה

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00