חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4127-01
שם הקורס שיטות ויישומים במס ספקטרומטריה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה ד"ר נעם טלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: noamtal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 103
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 13:00-15:00
בניין אורנשטיין
חדר 110
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

רקע תאורטי ויישומי, הכרת מושגי יסוד, תיאור תמציתי של התפתחות המס ספקטרומטריה, תצורות שונות של אנלייזרים וגלאים, שיטות יינון והתאמתן לחומרים בהתאם למבנה משקל מולקולרי, קבוצות פונקציונליות וכד', פיתוח שיטות ומדידה כמותית. אפליקציות בתחומים מגוונים כגון כימיה אורגנית וביוכימיה, מס ספקטרומטריה פורנזית ואנליטית, קביעת רצף חומצות אמינו בחלבון, דיאגנוסטיקה רפואית, חקר מטבולומיקה, חקר פארמקוקינטיקה של תרופות, אנליזה לפולימרים, אנליזה לאיזוטופים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00