חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4200-01
שם הקורס כימיה של יסודות קבוצה ראשית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' רומן דוברובצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rdobrove@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שנקר - כימיה , חדר: 105
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרות קורס: להציג בפני הסטודנטים את ההתפתחויות האחרונות בתחום התרכובות המבוססות על יסודות קבוצה ראשית, ושימושם בסינתזה אורגנית. החומר הנלמד בקורס זה ירחיב את הידע של הסטודנטים, וייתן להם כלים למציאת גישות מקוריות בשיטות סינתטיות אורגניות.
פורמט קורס: הקורס יכסה את הכימיה של יסודות קבוצה ראשית והשימוש בהם בסינתזה אורגנית. הדגש יינתן לאלמנטים השימושיים ביותר בסינתזה מכל קבוצה בטבלה המחזורית. הכימיה שתלומד בקורס זה תתפרס מכימיה קלאסית של החומרים הללו ועד לתגליות הכי מודרניות לשימוש בהם כריאגנטים המשמשים לסינתזה אורגנית ו/או זרזים.
קבוצה I: הדגש העיקרי בקבוצה זה יוקדש לLi- (תרכובות אורגנו-ליתיום) ההכנה, תכונות ויישומים בסינתזה יידונו. ההרצאות יכסו את החומר מכימית של תרכובות אורגנו-ליתיום בסיסית לתגובות סטריו-ספציפיות מודרניות ותרכובות אורגנו-ליתיום כיראליות. הכימיה של Na ו- K ילומד גם כן.
הקבוצה II: Mg הוא היסוד השימושי ביותר בקבוצה זאת. לכן כימיה קלאסית של ריאגנט גריניארד (Mg) ותגובות סטריו-ספציפיות מורכבות יותר של תרכובות אורגנו-מגנזיום יילומדו במהלך הקורס. כמוכן הקורס גם יגע בכימיה של Ca.
הקבוצה IIa: ייחודה של קבוצת יסודות זו היא שלחומרים אורגניים הכוללים את המתכות מקבוצה זו יש גם אופי נוקליאופילי וגם רדיקלי. לכן, הכימיה של כל שלושת המתכות Zn, Cd וHg- תינתן במהלך קורס זה, כמוכן ההבדלים בגישה נוקליאופילית לעומת גישה רדיקלית תלומד.
קבוצה III: B ו-Al הם שני שחקנים ראשיים בקבוצה זו. לשניהם יש כימיה מאוד עשירה ורחבה מאוד. השימושים שלהם בכימיה אורגנית בריאקציות ליצירת קשרי פחמן-פחמן באופן סטריו-ספציפי, והתגליות האחרונות שחלק מתרכובות אלו יכולים לשמש כזרזים לזירוז תגובות אורגניות שונות יילמדו.
קבוצה IV: האנלוגיים הכבדים של פחמן כגון Si וSn- שימושיים מאוד בסינתזה אורגנית בריאקציות שונות, כגון יצירת קשרי פחמן-פחמן חדשים, תגובות אלימינציה באופן רג'יו-ספציפי, מיגרציות סטריו-ספציפיות של קבוצות אלו, כמו גם תגובות הידרוסילילציה והידרוסטנילציה יילומדו בקורס זה. כימיה של תרכובות פחמן ייחודית, כגון הכימיה של קרבנים, די-אניונים פחמניים, יונים קרבוניים ורדיקלים יציבים יוצגו אף הם.
קבוצה V: לכימיה של חנקן וזרכן יש שימוש נרחב מאוד בכימיה אורגנית; אחת הסיבות היא נוכחותם הרחבה של יסודות אלו במערכות ביולוגיות. פונקציאנליזציה של מולקולות אורגניות בקבוצות אמינו ופוספינו ואת התכונות של מולקולות אלה יוכללו בקורס זה. בתקופה האחרונה יש הרבה עניין וניסיונות לעשות אורגנו-קטליזה בשימוש תרכובות אמינו ו/או פוספינו גם כימיה זו תוצג בקורס.
קבוצה VI: לחמצן וגופרית ישנם שימושים רבים בכימיה אורגנית למשל כקבוצות מנחות לריאקציות מטאלציה ותגובות ראדיקליות שונות. כמוכן קבוצות אורגניות המכילות חמצן, או גופרית משמשות כקבוצות הגנה. סולפוקסידים (R'(R")S=O) הם קבוצות כיראליות ויש להן שימוש רב בריאקציות סטריו-ספציפיות. כימיה של כל החומרים הללו תכוסה בקורס זה.
קבוצה VII: ריאגנטי הלוגנציה, קישור הלוגני והשימוש בם בסינתזה ילומדו.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה אורגנית 1 (03512304) +כימיה אורגנית 2 (03512305)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00