חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4310-01
שם הקורס כימיה אורגנו-מתכתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' משה קולצרו קשר
צור קשר דוא"ל: moshekol@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 110
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין אורנשטיין
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הקניית עקרונות יסוד בכימיה אורגנומתכתית
סילבוס: מבוא לכימיה קואורדינטיבית ומודלים לקישור, תכונות של קומפלקסים אורגנומתכתיים ? הכנה ומסלולי פירוק, תגובות התמרת ליגנדות, תגובת המטאתזה של אולפינים, מבוא לקטליזה הומוגנית.
ביבליוגרפיה: קרבטרי: הכימיה האורגנומתכתית של מתכות המעבר.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00