חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4312-01
שם הקורס פרקים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' ארקדי ויגלוקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avigal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 217
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין אורנשטיין
חדר 110
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מושגי יסוד בקטליזה: קטליזה אורגנומתכתית ליצירת קשרי פחמן-פחמן: תגובות צימוד, תגובת HECK , קרבונילציות, תגובת TROST-TSUJI, הידרופורמילציות, הידרוקרבוקסילציות, הידרוציאנציות, ציקלואיזומריזציות, תגובת PAUSON-KHAND, מטתיזה של אולפינים, ציקלופרופנציות, MCMURRY : קטליזה אורגנו מתכתית ליצירת קשרי פחמן ? הטרואטום, התמרה ישירה של קשרי CH
ביבליוגרפיה:
1) J.H. Hartwig, ?Organotransition Metal Chemistry?, University Science Books, 2010
2) J. Tsuji, ?Palladium Reagents and Catalysts?, Wiley, Chichester, 1995
3) B. Cornils, W. A. Herrmann (Eds.), ?Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds?, Wiley-VCH, Weinheim, 2000הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה אורגנו-מתכתית (03514310)


tau logohourglass00:00