חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4409-01
שם הקורס ראגנטים נבחרים בכימיה אורגנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' שלמה רוזןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rozens@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שנקר - כימיה , חדר: 309
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 11:00-13:00
בניין גולדשלגר - רב תחומי
חדר 315
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתקיים בקמפוס ללא הנגשה מרחוק.
חציו הראשון של הקורס מוקדש לראגנטים המבוססים על:
1) גופרית ובמיוחד אילדים של גפרית, סולפנטים, דיתיאנים ועוד.
2) זרחן ? מנגנון של ראקצית ויטיג והורנר ויטיג. אפליקציות של ראקציות אלו.
חלקו השני של הקורס יסקור נושאים בכימיה האורגנית של הפלואור שהוא היסוד הנפוץ ביותר בספרות הכימית לאחר פחמן, מימן, חנקן, וחמצן.
נסקור שיטת מקובלות להחדרת יסוד זה בעזרת פלואור נוקלאופילי, רדיקלי ואלקטרופילי.
נראה היכן יש לפלואור תפקיד מכריע בחיי האנושות כגון, קרור, תרופות, חקלאות, פולימרים, הגנה על האדם ועוד ועוד.
נדון בתופעת הפלואור האלקטרופילי (למרות שהוא היסוד הכי אלקטרונגטיבי) והכימיה היחודית שלו.
נדון גם ביצירת ראגנטים שלא ניתן היה להכינם בעבר והכימיה היחודית שלהם כגון חימצון אלקטרופילי (+O) וראגנטים נוספים הנגזרים מ F2.

כימיה ותכונות של:
אילידים של גפרית; שחלוף סולפנט-סולפוקסיד;שימוש בגפרית וחנקן לסינטזה
של אולפינים מופרעים; דיתיאנים; ראקצית ברטון-מקקומבי; אילידים של זרחן;
הקדמה לכימיה פלואורו-אורגנית עם דגש על פלואורינציות אלקטרופיליות ועל
שימוש בפלואור לסינטזה של חמרים חסרי פלואור הקשים להשגה.

ביבליוגרפיה:
ספרים ספציפיים לסינטזה אורגנית וכן חומר המופיע בספרות הכימית השוטפת.
ציון הקורס:בחינה סופיתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00