חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4430-01
שם הקורס תכנון, סינתזה ושימושים של פולימרים חכמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' רועי אמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: amirroey@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כימיה-שנקר , חדר: 305
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין קפלון
חדר 118
ע"ש ארז פלקסר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: כימיה אורגנית מתקדמת, עקרונות סינתזה אורגנית
מטרת הקורס: הכרת שיטות פילמור ואפיון של פולימירים. יכולת תכנון של פולימרים היכולים לשנות את תכונותיהם בתגובה לגירויים בסביבתם והבנת הקשר בין מאפיינים מבניים וסוג התגובה לגירוי.

נושאי הקורס:
הקורס יתחיל במבוא לפולימרים תוך הכרת מושגי יסוד בכימיה של פולימרים, שיטות הכנה (פילמור רדיקלי, אניוני, קטיוני, ועוד) ושיטת אפיון מקובלות. לאחר מכן נתמקד בהכנת מבנים בעלי ארכיטקטורה מולקולרית שונה (copolymers, block-copolymers, grafted polymers, dendrimers,dendrimer-polymer hybrid ועוד) שיטות האפיון ודיון באתגרים בהכנת מבנים מאקרומולקולריים שונים. בהמשך נדון ב"התנהגותם" של פולימרים, יכולתם לעבור ארגון עצמי לקבלת מבנים סופראמולקולרים והקשר בין מבנה הפולימר והמבנה הסופראמולקולרי המתקבל. עיקר הקורס יוקדש ללימוד, הכרה ודיון בדוגמאות לתכנון ולהכנה של מערכות סופראמולקולריות המורכבות מפולימרים חכמים אשר יכולים לשנות את תכונותיהם כתוצאה מגירוי חיצוני (אור, חומציות, טמפרטורה ופעילות אנזימטית) תוך דגש על הפוטנציאל והחשיבות של מערכות סופראמולקולריות חכמות.

ביבליוגרפיה: הקורס מבוסס על דוגמאות מתוך אוסף של מאמרים עדכניים בתחום הפולימרים החכמים.

אופן קביעת הציון בקורס: עבודה סמינריונית (מצגת) + בחינהטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00