חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4812-01
שם הקורס מכניקה סטטיסטית - שווי משקל ודינמיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' חיים דימנטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hdiamant@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 09:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בנושאים מתקדמים במכניקה סטטיסטית קלאסית של חומרים, בשיווי-משקל תרמודינמי ומחוץ לו. הוא מיועד לתלמידים לתואר מתקדם ומתבסס על קורס קודם בתרמודינמיקה סטטיסטית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתרמודינמיקה סטטיסטית (03513209)


tau logohourglass00:00